Ochrana osobních údajů

 

Společnost Na Netřebě s.r.o., Mikulovice 7, 530 02 Mikulovice jako správce osobních údajů Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.na-netrebe.cz tímto informuje o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Kontaktní údaje správce jsou telefon +420 608 819 834 a email nanetrebe@seznam.cz.

Na tomto webu shromažďujeme následující údaje:

Zákonný důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Oprávněný zájem

Základní analýza návštěvnosti pro zlepšení funkce webu, prevence a odhlalování chyb a útoků na server

IP adresy spolu s daty o prohlížení webu

Akce uživatele na webu, správa chybových výpisů

Google Analytics, webhostingová společnost, správce webu

Souhlas

Informování o denním menu

E-mailové adresy

Formulář pro posílání denního menu

webhostingová společnost, správce webu

 

Správce uchovává osobní údaje z oprávněného zájmu po dobu nejdéle 5-ti let. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. V případě správy osobních údajů, ke kterým mu dal uživatel souhlas, uchovává správce tyto údaje pouze po dobu, než je tento souhlas odvolán, poté údaje smaže a uživateli nadále zasílat emaily s denním menu nebude. Uživatel může kdykoli odvolat svůj souhlas k uchovávání emailové adresy z důvodu posílání denního menu pomocí uvedených kontaktů na správce.

Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním. Návody na zablokování cookies jsou na webu běžně dostupné pro různé prohlížeče. Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby. nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce dále prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.